รายละเอียดสินค้า

Bamboo toothbrush 2 pcs
A.ME. toothpaste 1 pc
Bamboo cotton buds 1 pc
Bamboo cloth shower cap 1 pc
Bamboo comb 1 pc / Hand wash 1 pc
Citronella fragrance shampoo,
conditioner,shower gel
————————————-
50 set. up / apiece 103 THB.
200 set. up / apiece 88 THB.
500 set. up / apiece 79 THB.

Minimum 50 set.

฿79 .-

Related Product